Her skrives de kommentarer, som generelt er gældende for Aarhus Kommune. Da Aarhus har en urbaniseringsgrad på ca. 80 %, så spiller udviklingen i Aarhus By en væsentlig rolle for hele kommunens udvikling. Fx mødes de 31 byrådsmedlemmer på det smukke Rådhus i Aarhus C. Fx så hedder det en stadsarkitekt - og ikke en kommunearkitekt. 
Dygtige fagfolk og helt almindelig borgere med interesse for Aarhus Kommuner skriver ofte kommentarer til udviklingen. For det meste med fokus på byen Aarhus.  Det vil jeg gerne råde lidt bod med AarhusLokal - der som slogan har: Vi mødes lokalt - og udvikler kommunalt!