Send en mail med de ressourcer, som du kan byde ind med for at være med til at forbedre - forskønne - udvikle dit område:

Jeg kan byde ind med følgende ressourcer: