MAP 
Malling Aktivitets- og Plejecenter!
Fra starten ved renovering og ombygning af Malling Gl.
 Plejehjem har projektet mødt stor opbakning i lokalsamfundet og det lokale erhvervsliv. 

Det er en god start, som vi selvfølgelig skal bygge videre på.
Ultimo maj 2023 forventes de bygningsmæssige rammer at være på plads. Så skal der møbleres og flyttes ind.
Så efter sommerferien 2023 er det med at holde øje med 
MAP

Fredag, den 3. august 2018  ringede jeg til Marianne Weberg, som dengang var ansvarlig for bygninger i Sundhed og Omsorg. Jeg ville gerne have gjort noget ved det gamle Plejehjem i Malling. Marianne Weberg anbefalede mig at fremsende noget skriftligt materiale, hvilket jeg gjorde den 8. august 2018.
Fredag, den 21. september 2018 stod Steen Bording Andersen og jeg ved siden af hinanden til en reception inde på Rådhuset - og rådkvinde Jette Skive kom gående. Jeg sagde, jeg var glad for at møde hende. Hun spurgte hvorfor? Jeg nævnte plejehjemmet i Malling. Efter lidt snak om Malling gl. plejehjem, bad Jette Skive Steen sætte et møde op på hendes kontor. Jørgen fra Fællesrådet skulle også inviteres. "tag bare ham der med", sagde Jette Skive og pegede på mig. Man skal bare kende de rigtige i Beder!
Vi mødtes så med Jette Skive og Marianne Weberg en tidlig morgen onsdag, den 10. oktober 2018 for at gennemgå mit oplæg.
Marianne Weberg havde fra den første samtale i august været både positiv og effektiv og fortsatte med det indtil midten af 2020, hvor hun rejse til København. Derfor kunne - vi efter diverse mellemregninger og løbende informationer - den 19. september 2020 -  midt i et Corona året på netop det gamle plejehjem - invitere til informationsmøde. 48 interesserede var mødt op. Se referatet fra mødet.
Og nu her - oktober 2021 - har jeg fra  chefkonsulent Anders Heilmann Jensen, Niras modtaget vedlagte skitse. - der kan stadig ske nogle små justeringer. Det er også Anders, der har lavet de overslagstegninger, der hænger i foyeren på det gamle plejehjem. Kontaktpersonen hos Aarhus Kommune er nu Bodil Thirup. Totalentreprenør er Jorton Aarhus. Det er grund til at sige tak til både Marianne Weberg, Anders Heimann og Bodil Thirup for et flot og gennemarbejdet oplæg, hvor der også fremadrettet bliver aktivitetsrum til aktive Skallinger.  Selvfølgelig også tak til Jette Skive og til det samlede byråd, som til renovering, om- til- og nybygning har bevilget små 40 mio. kr. MAP skal drives efter Eden-princippet.
Til rejsegildet får alle deltagerne tilbudt Den Grønne MAP - vest!
Arbejdet forventes igangsat ultimo januar 2022.
Malling, den 9. oktober 2021/OKO