”OplandsUdvalget vil tænke lokalsamfundenes synspunkter ind i et tættere samarbejde med fællesråd og andre lokale kræfter samtidig med at man i fællesskab sikrer, at de, som ikke kan tale for sig selv eller tale højt nok, også får en stemme”
Med udgangspunkt i erfaringerne i Malling i 2020, så stiller AarhusLokal to forslag til Oplandsudvalget og Byrådsmedlemmerne i Aarhus Kommune.
Forslag nr. 1:
 
I de enkelte LokalByer kan x antal personer (% engagerede borgere x antal indbyggere) forlange et dialogmøde/borgermøde med den/de forvaltning(er) og/eller den/de politiker(e) som er relevante for emnet. Se begrundelse for forslaget under afstemningsfelterne.
Forslag nr. 2 :
 Byrådet skal forpligte involverede forvaltninger til at føre og offentliggøre en logbog over de analyser, som danner grundlag for deres indstillinger til Byrådet i Aarhus Kommune. Logbogen skal være tilgængelig for alle interesserede borgere.
 Se begrundelse for forslaget under afstemningsfelterne. Nederst på siden er der også mulighed for at sende generelle kommentarer.

JA til forslag nr. 1
JA til forslag nr. 2

Kommentarer til Procesforslag:

2 konkrete forslag til Oplandsudvalget og Byrådsmedlemmerne i Aarhus Kommune!

Udvalgets opgave burde være en opløftende håndsrækning til Fællesråd og andre med lyst til at blande sig. Fx når Byrådspolitikerne i Aarhus Kommune er på vej med infrastrukturelle massakrer i ellers hyggelige oplandsbyer.
Desværre blev og bliver det modsatte – efter min mening –praktiseret i Malling i forbindelse med placering af ny institution. Derfor stillede jeg pr. mail den 21. marts Oplandsudvalget 2 implementerbare forslag:  

Forslag nr. 1:

I de enkelte LokalByer kan x antal personer (% engagerede borgere x antal indbyggere) forlange et dialogmøde/borgermøde med den/de forvaltning(er) og/eller den/de politiker(e) som er relevante for emnet.

I Malling vil så 140 kunne forlange et dialogmøde/borgermøde (2,52 % af 5.600 indbyggere)

De 2,52 % er engagerede borgere i Beder-Malling jfr. tabel p. 33/43 i Oplandsundersøgelsen for Aarhus Kommune:

På AarhusLokal.dk blev fra 1. februar til 25. februar kørt en afstemning om placering af den nye institution. 194 deltog svarede til 3.46 %. 179 stemte for Serinedalen. 15 stemte for Mallinggårdsvej.
Den 29. september 2020 var aftalt dialogmøde med deltagelse af 2 rådmænd og 3 udvalgsformænd. 6 dage før – den 23. september - vedtog Byrådsmedlemmerne i Aarhus kommune på et ekstraordinært møde, at institutionen skal ligge på Mallinggårdsvej. Den 25. februar 2021 meddelte Thomas Medom, at beslutningen er irreversibel. Det vil tage 14 dage at byggemodne den afsatte grund til institutionsbyggeri i Serinedalen. Det kræver kun en politisk beslutning.  

Forslag nr. 2: 
Byrådet skal forpligte involverede forvaltninger til at føre og offentliggøre en logbog over de analyser, som danner grundlag for deres indstillinger til Byrådet i Aarhus Kommune. Logbogen skal være tilgængelig for alle interesserede borgere.

Dette forslag begrundes med, at der i Malling øjensynlig kun har været meget lidt – eller slet ingen seriøs dialog - mellem forvaltningerne i Børn & Unge og Teknik & Miljø. Som lokal er det utroligt – ja nærmest umuligt – at se logikken i at placere den 5. kommunale daginstitution nord for jernbanen, når de store udstykninger sker syd for banen. De små beboere syd for jernbanen vil fra barnsben lære ”Der kommer tog” Morgen og aften skal sidde stille sammen med stressede forældre, når  bommene er nede på enten Bredgade; Gl. Østergårdsvej eller Holmskovvej.


Generelle kommentarer til BorgerInddragelse