ProcesDemokratiet

og
Udvikling af demokratiet er et spørgsmål om engagement, vilje og handlekraft!

AarhusLokal.dk praktiserer ProcesDemokratiet således: 

1. Mulighed for alle til at vise engagement!
2. Information om projekt
3. Involvering
4. Faktuelle information fra interessegrupper, forvaltninger m.v. 
5. Dialog- og borgermøder

med relevante politikere og forvaltninger.
5. Beslutning
6. Evaluering