ProcesDemokratiet!

1. Forvaltninger, politikere, private - informere om planlagte projekter

2. Interesserede borger kan hos forvaltningerne let få adgang til relevante oplysninger 

3. På AarhusLokal kan involverede og berørte borgere stille spørgsmål til projektet.
AarhusLokal følger op hos projektudbyderne, hvis svar naturligvis vil blive vist på AarhusLokal. 

4. På AarhusLokal oprettes afstemningsmuligheder.

5. Afstemningsresultaterne bliver en del af dagsordenen til efterfølgende borger-/
dialogmøde med panel af projektudbyderne.

6. Beslutning

7. Evaluering