ProcesDemokrati!

Eksekverbar borgerinddragelse!

2 forslag til ProcesDemokrati!
Eksekverbar borgerinddragelse!

Forslag nr. 1:

Byrådet forpligter involverede forvaltninger og/eller politikere til at offentliggøre visioner/oplæg til de projekter, forvaltningerne vælger/pålægges at bruge ressourcer på til evt. fremtidig lokal og kommunal udvikling. Disse planer/projekter offentliggøres på kommunens hjemmeside. Aarhus Lokalplan Portal

Hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen evalueres og forbedres forslag 1 efter høring hos de enkelte forvaltninger.

Forslag nr. 2:

I de enkelte LokalByer og/eller LokalOmråder kan x antal personer (% engagerede borgere x antal indbyggere/beboere) forlange et fysisk eller et digitalt dialogmøde/borgermøde med den/de forvaltning(er) og/eller den/de politiker(e) som er relevante for emnet.

Procentsatsen fastlægges hvert år sammen med budgetvedtagelsen.Det er lokalt, infrastruktur bliver til velfærd.