AarhusStien - Odder-Aarhus!
40 km/t på Bredgade; 40 km/t på Beder Landevej-Beder Boulevard; 40 km/t på Kirkebakken!

Fællesrådet anbefaler, at den dobbeltrettede cykelsti skal ligge på østsiden af Beder Landevej.
De skønnede omkostninger dertil er ca. 18 mio. kr. Løsningen kræver hele eller delvise eksproprieringer af de ejendomme, som ligger på østsiden af Beder Landevej. Fællesrådet anbefaler denne løsning, idet det er den korteste afstand mellem de to byer - og at mange plejer at cykle den vej  - med eller uden børn. Fællesrådet gør selv opmærksom på, at foruden de store omkostningerne, så er der store udfordringer med overgangen ved Byagervej.

Indtil sikker cykelsti er etableret hele vejen gennem Malling og helt frem til lyskrydset i Beder, bør hastigheden hele vejen sænkes til 40 km. Se alternativt forslag til cykelstien neden for. 
Der sker også noget andet i Malling. Korngrunden - 50 ha = 50.000 m2 - sendes i offentlig høring fra den 1. februar 2023 til den 29. marts 2023.  - Må der bygges i 2 - 3 - 4  etager - og nogle steder 5 etager -  som kladden til lokalplan 1174 lægger op til? Når projektet er færdigbygget skal 250-300 flere boliger have adgang til Holmskovvej? Følg Link!
En helhedsplan over Malling er forhåbentligt snart på trapperne? Den har været savnet siden 2016!

Status på MAP - Malling Aktivitets- og Plejecenter - et levende sted midt i Malling:
De fysiske rammer forventes at stå færdige ultimo maj 2023.
Så skal der møbleres og findes beboere.
Men vi lokale kan nok få aktivitetsrum lige efter sommerferien
Følg link til MAP

AarhusStien - Odder-Aarhus!
40 km/t på Bredgade; 40 km/t på Beder Landevej-Beder Boulevard og  40 km/t på Kirkebakken!


Indtil sikker cykelsti er etableret hele vejen gennem Malling og helt frem til lyskrydset i Beder, bør hastigheden hele vejen sænkes til 40 km. Også på Beder Boulevard, som er den bredeste vej i hele området. Her glemte man så at etablere cykelsti i begge sider, da der alligevel var gravet op til kloak. 

AarhusStien - Fra Odder til Aarhus. 
Fra rundkørsel ind gennem Malling på Bredgade. Ud fra Sofienlystvej erstattes den enkeltrettede cykelsti med en dobbeltrettet hen til BMI. På BMIs P-plads føres den dobbeltrettede cykelsti nordøst om til slugt mellem støjvold og læhegn lige ud, til den vinkelret rammer den eksisterende Egelundsti på dennes lige strækning. Egelundstien opgraderes derfra og til tunnel under Byagervej med gangsti.

Hvad synes du? Skal stien mellem Malling og Beder gå langs Beder Landevej og koste ca. 18 mio. kr. (der er kun afsat 4 mio. kr.) - eller skal vi vælge en mere sikker løsning til 4 mio. kr.

40 km på Ajstrup Strandvej indtil sikker cykelsti er etableret?


Det er lokalt infrastruktur bliver til velfærd!

 Et godt område bliver endnu bedre, når flere aktivt deltager og derved påtager sig et medejerskab.
Det skal være nemt og hurtigt at motivere beslutningstagerne til at tage de lokale hensyn, som gør
infrastruktur til velfærd!
AarhusLokal tilbyder plads til indlæg fra alle, der vil de enkelte områder noget godt.
Gå til din LokalBy eller dit LokalOmråde og benyt mailformalaren der til at sende dine kommentarer.
AarhusLokal tilbyder også at sætte forslag/projekter til høring; til afstemning og at arrangere DialogMøder i dit område.
Det er lokalt, det skal være sikkert at cykle til skole, sport, motion, foreningsarbejde og ud i naturen.
Det er lokalt, det skal være nemt at bringe og afhente børn i institutioner. Det er lokalt, vi skal have adgang til kollektiv transport, gode veje, offentlige kulturudbud m.v.   
Venlig hilsen - Ole Krabbe Olesen - 22218855 - oko@oko.dk
AarhusLokal.dk blev lagt på nettet den 1. februar 2021.