Kommunalreformen i 1970

Én by – én kommune

Kommunalreformen i 1970 betød, at 22 kommuner omkring Aarhus blev inkluderet i Aarhus Storkommune.
Da kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 1970, - boede der i Aarhus Købstad 110.118 indbyggere. Der var 21 byrådsmedlemmer til at styre Aarhus Købstad.

 I de 22 sognekommuner boede 120.896 indbyggere. De 22 kommuner blev styret af 135 sognerådsmedlemmer.    
I dag består Aarhus kommune således af de samme sognekommuner og kommuner, der blev indlemmet i starten af 1960erne og ved kommunalreformen i 1970, som er følgende:

·         Beder-Malling Kommune

·         Borum-Lyngby Kommune

·         Brabrand-Sønder Årslev Kommune

·         Elev Kommune

·         Elsted Kommune

·         Harlev-Framlev Kommune

·         Hasle-Skejby-Lisbjerg Kommune

·         Hjortshøj-Egå Kommune

·         Holme-Tranbjerg Kommune

·         Mårslet Kommune

·         Ormslev-Kolt Kommune

·         Sabro-Fårup Kommune

·         Skødstrup Kommune

·         Tilst-Kasted Kommune

·         Todbjerg-Mejlby Kommune

·         Trige Kommune

·         Solbjerg Kommune

·         Vejlby-Risskov Kommune

·         Viby Kommune

·         Åby Kommune

·          I Aarhus kommune bor i dag  350.000 mennesker. Heraf de ca. 280.000 i Aarhus By, hvilket svarer til en urbaniseringsgrad på 80%