ProcesDemokrati!

Eksekverbar borgerinddragelse!

2 forslag til ProcesDemokrati!
Eksekverbar borgerinddragelse!

Forslag nr. 1:

Byrådet forpligter involverede forvaltninger og/eller politikere til at offentliggøre visioner/oplæg til de projekter, forvaltningerne vælger/pålægges at bruge ressourcer på til fremtidig lokal og kommunal udvikling. Disse planer/projekter offentliggøres på kommunens hjemmeside. Aarhus Lokalplan Portal
----
Hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen evalueres og forbedres forslag 1 efter høring hos de enkelte forvaltninger.

Forslag nr. 2:
I
de enkelte LokalByer/LokalOmråder kan ad hoc ProcesKoordinatorer mobilisere x antal personer og sammen med dem forlange et fysisk eller et digitalt dialogmøde/borgermøde ed den/de forvaltning(er) og/eller den/de politiker(e) som er relevante for emnet.
-----
% - antal fastsættes årligt af byrådet, og hvert år sammen med budgetvedtagelsen, fastlægges næste års % størrelse for at kunne forlange et fysisk eller et digitalt dialog-/borgermøde. 

Ad hoc ProcesKoordinatorer er personer i de respektive lokalområder, som har en særlig interesse i de forandringer/forbedringer, som er på vej i lokalområdet. ProcesKoordinatorer melder ind på AarhusLokal med angivelse af deres særlige interesse i et givet projekt. 

Procentsatsen fastlægges hvert år sammen med budgetvedtagelsen.


                                                       

Det er lokalt, infrastruktur bliver til velfærd.