AarhusStien - Odder - Aarhus!

Mere sikker og meget billigere alternativ til Fællesrådets ønske om at cykelstien mellem Malling og Beder skal gå  langs Beder Landevej. 
Den dobbeltrettede cykelsti fra Malling ledes i en blød nordøstlig bue rundt om P-pladsen!

Herfra føres den op bag volden nord for kunststofbanen. Mellem volden og en beplantning er en ca. 4 m bred slugt med plads til en dobbeltrettet cykelsti. I den østlige del af BMI’s træningsbane føres cykelstien gennem et krat helt ud til T-kryst på Egelundstien. Egelundstien er her hel udrettet og har godt udsyn til begge sider. Afskåret jordstykke – ned til sumpet område – beplantes med træer!
Herfra og til tunnel under Byagervej opgraderes eksisterende cykelsti med en gangsti. 
På Kirkebakken i Beder laves en tydelig markering til overgang af cykler og gående. Overgangen vil samtidig kunne virke fartdæmpende på trafikken i begge retninger på Kirkebakken, hvor trafikken sænkes til 40 km/t. 
Bløde trafikanter kan alternativt ledes over på den anden side af Kirkebakken via en tunnel.
Videre til Aarhus kan cykelstien føres gennem Beder Bypark. Hurtigere og kortere kan den føres bag om Beder Fysioterapi og derfra op til Engdalgårdsvej. I den nordlige del af Engdalgårdsvej og ud til Beder Landevej benyttes Kastanjestien.  

Hvad synes du?

Jeg foretrækker, at stien mellem Malling og Beder går langs Beder Landevej! Anslået pris ca. 18 mio. kr. Især pga. eksproprieringer.
Jeg fortrækker, at stien mellem Malling og Beder føres nordøst om BMI. Derfra i lige strækning til Egelundstien, som så opgraderes - incl sikker overgang på/under Kirkebakken i Beder.