Aarhus Stien

Den dobbeltrettede cykelsti fra Malling ledes i en blød nordøstlig bue rundt om P-pladsen. Herfra føres den op bag volden nord for kunststofbanen. Mellem volden og en beplantning er en ca. 4 m bred slugt med plads til en dobbeltrettet cykelsti. I den østlige del af BMI’s træningsbane føres cykelstien gennem et krat helt ud til T-kryst på Egelundstien. Egelundstien er her hel udrettet og har godt udsyn til begge sider. Afskåret jordstykke – ned til sumpet område – beplantes med træer!

På Kirkebakken i Beder laves en tydelig markering til overgang af cykler og gående. Overgangen vil samtidig kunne virke fartdæmpende på trafikken i begge retninger på Kirkebakken.
Bløde trafikanter kan alternativt ledes over på den anden side af Kirkebakken via en tunnel.
Videre til Aarhus kan cykelstien føres gennem Beder Bymark. Hurtigere og kortere kan den føres bag om Beder Fysioterapi og derfra op til Engdalgårdsvej. I den nordlige del af Engdalgårdsvej og ud til Beder Landevej benyttes Kastanjestien.