Malling 2030

Hvordan skal Malling se ud  2030? Hvor mange boliger i hvor mange etager? Hvor mange skoler; institutioner; mødelokaler; fritidsaktiviteter og meget mere? Hvordan fastholder vi stationsbyens dna?
ph.d., cand.mag. Jannie Rosenberg Bendsen skriver:
Arkitekturen i Beder-Malling er præget af tiden som stationsbyer. Omkring stationerne ligger stadig huse i en eller to etager. 
I såvel Beder som Malling er der mange parcelhuse fra 1960’erne og 1970’erne: længdehuse af mursten i en etage med lavt sadeltag og træbeklædte gavle. Ved opholdsstuerne er vinduespartierne store, mens værelserne har mindre, kvadratiske vinduer.
Lokalplan 1174 vil fuldstændig forandre byens dna. Lokalplan 1174 er primært etagebyggeri i op til 4 etager!
Nedenstående spørgeskema lagde jeg op torsdag, den 14. december kl. 2300. 
Torsdag, den 21. december kl. 23 - efter nøjagtig 7 dage, havde 108 givet deres mening til kende. 92 havde sagt max 2 etager - 16 havde sagt max 4 etager.
Mit høringssvar til kommunen kan du læse her:     https://deltag.aarhus.dk/node/737/ticket/16063
Den 8. marts 2022 havde jeg indlæg i Stiften: Er Fællesrådene forvaltningernes forlængede arm? Under fanen ProcesDemokrati, har jeg skrevet om det samme!

220308 - Forvaltningernes forlængede arm - eller lokalbefolkningens talerør.pdf
Der er - så vidt jeg kan læse fra lokalplan 1174 - primært tale om etagebyggeri i 3-4 etage. Rækkehusene - 20-24 i alt kan være op til 4 etager. 
Selv om lokalplanen nu er i høring, så står der fx:
Kornrækkerne Kornrækkerne etableres som rækkehuse i to etager (byggefelterne C) og etageboliger i 4 etager (byggefelterne A) og herudover udnyttet tagetage. Lokalplanen giver desuden mulighed for, at der kan etableres rækkehuse i op til 4 etager inden for byggefelterne A.  Jeg troede, lokalplanen først skulle godkendes efter høringssvarene?
Høringssvarene er input til forvaltning og senere politikere. Hvad skal de  beslutte? Dit høringssvar til kommunen du skrive på høringsportalen
Hvis de lytter til de foreløbige høringssvar, som vi lokale enkeltvis har afgivet, så ønsker vi max 2 etager. De 8 i Fællesrådets forretningsudvalg - de 6 af dem bor i Beder - siger 4 etager, hvilket også er det, som bygherre ønsker.  Umiddelbart så ser det ud til, at Fællesrådet har lyttet mere til bygherrer end til beboerne i Malling?
Alternativt til at afgive et høringssvar, så kan du bruge nedenstående til at angive, hvor mange etager du foretrækker. 
Høringssvar skal indsendes senest den 21. december kl. 2359. 
Max op til 2 etager i Kornbyen
Max op til 4 etager i Kornbyen