Det er lokalt, infrastruktur bliver til velfærd!

ProcesDemokrati!

Fra KlageDemokrati til ProcesDemokrati!

AarhusLokal.dk foreslår nedennævnte til fremme af borgerinddragelse i de enkelte lokalområder.

Forslag nr. 1
Byrådet forpligter involverede forvaltninger og/eller politikere til at offentliggøre visioner/oplæg til de projekter, forvaltningerne vælger/pålægges at bruge ressourcer på til fremtidig lokal og kommunal udvikling.
Hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen evalueres og forbedres forslag 1 efter høring hos de enkelte forvaltninger.
------------
Forslag nr. 2:
I de enkelte lokalområder skal Fællesråd; ad hoc ProcesKoordinatorer og/eller individuelle berørte borgere sammen med aktive medborgere kunne invitere beslutningstagerne - bygherrer, forvaltninger og politikere til dialog. Hvis >x % har tilkendegivet interesse, skal det kommunale system være behjælpelig med digitale- eller fysiske lokaler til borger- og dialogmøder.
>x% fastlægges hvert år ved budgetvedtagelsen.
-----------

Ad hoc ProcesKoordinatorer er personer i de respektive lokalområder, som har en særlig interesse i de forandringer/forbedringer, som er på vej i lokalområdet. ProcesKoordinatorer melder ind på AarhusLokal med angivelse af deres særlige interesse i et givet projekt.

I hvert lokalområde etableres Et Digitalt Forsamlingshus, som skal være tilgængeligt for lokale 24/7. På annoncerede tidspunkter kan en ProcesKoordinator tilbyde at stille sig op på ølkassen for at uddybe og gå i dialog om det emne, den pågældende ProcesKoordinator har sat sig i spidsen for. .

Derved kan Det Digitale Forsamlingshus blive vejen til, at flere engagerer sig aktivt i udviklingen i deres nærområde. Det giver medansvar gennem medejerskab; det giver muligheder for fællesskaber om lokale projekter. Det giver muligheder for de unge forældre, som i deres hverdag har alt for travlt til ellers at deltage i demokratiske processer.

Det er dem, vi skal have fat i. Det er dem, der skal give den demokratiske arv videre til deres børn, så de motiveres til at erstatte Destruktiv Klagedemokrati med Konstruktiv Procesdemokrati.
                                                   

Det er lokalt, infrastruktur bliver til velfærd!

Det er lokalt, infrastruktur bliver til velfærd!

ProcesDemokrati!

Fra KlageDemokrati til ProcesDemokrati

Nærhed til en folkevalgt kommer ikke af sig selv. Det kan få alt for mange til at opgive at blande sig i de debatter, som kan få stor betydning for hverdagen i de enkelte lokalområder. 

Det er de kun ca. 180.000 – ca. 3% - af den danske befolkning, der bestemmer hvem vi kan få at stemme på til folketingsvalg, kommunal- og regionsvalg.

AarhusLokal.dk vil gerne medvirke til at gøre det tilgængeligt  for alle at deltage i de forhold, som har/får indflydelse på deres hverdag.

I hvert lokalområde vil AarhusLokal.dk tilbyde at organisere ProcesKoordinatorer, som fra sag til sag undersøger, fremlægger og koordinerer de fakta og synspunkter, som vil fremme synligheden i de enkelte områder. Det giver engagement og medejerskab. Et godt område bliver endnu bedre, når flere aktivt deltager og derved påtager sig et medejerskab.

Det skal være nemt og hurtigt at motivere beslutningstagerne til at tage de lokale hensyn, som gør
infrastruktur til velfærd!
AarhusLokal tilbyder plads til indlæg fra alle, der vil de enkelte områder noget godt.
Gå til din LokalBy eller dit LokalOmråde og benyt mailformalaren der til at sende dine kommentarer.
AarhusLokal tilbyder også at sætte forslag/projekter til høring; til afstemning og at arrangere DialogMøder i dit område.
Det er lokalt, det skal være sikkert at cykle til skole, sport, motion, foreningsarbejde og ud i naturen.
Det er lokalt, det skal være nemt at bringe og afhente børn i institutioner. Det er lokalt, vi skal have adgang til kollektiv transport, gode veje, offentlige kulturudbud m.v.   
Venlig hilsen - Ole Krabbe Olesen - 22218855 - oko@oko.dk
AarhusLokal.dk blev lagt på nettet den 1. februar 2021.