Borger- og dialogmøde i Malling om Malling! Tirsdag, den 24. august kl. 1900
Mødet holdes på Malling Gl. Plejehjem, Starupvej 9A, 8340 Malling. 
”Hellere overbebygge hele Aarhus Kommune end risikere, at potentielle gode skatteydere bosætter sig i en af nabokommunerne”.
Det er desværre mantraet i Aarhus Kommune., og  det mærkers i Malling med udstykninger både øst og vest for Oddervejen. I alt 52 ha, 520.000 kvm, er i spil.
Læs om de enkelte udstykninger under afstemningsfelterne. 
Hvad synes du? Giv din mening om antal flere boliger og i hvor mange etager.
Gå derefter ind på siden igen og fortæl hvad du mener om 90.000 kvm. til anden anvendelse.

Flere boliger i Malling? I dag 2.100 boliger. Om 5-8 år + 1.200 boliger. Fra ca. 6.000 beboere til små 10.000. Dvs. + ca. 60%.
90.000 kvm. nord for Holmskovvej til bypark; ungdomshus; sol- og jordvarme til Malling Varmeværk? Der er plads til det hele!

Borger- og dialogmøde i Malling om Malling! 
Tirsdag, den 24. august kl. 1900 på Malling Gl. Plejehjem, Starupvej 9A, 8340 Malling

”Hellere overbebygge hele Aarhus Kommune end risikere, at potentielle gode skatteydere bosætter sig i en af nabokommunerne”. Det er desværre mantraet i Aarhus Kommune.

Det mærkers i Malling med udstykninger både øst og vest for Oddervejen. I alt 52 ha, 520.000 kvm, er i spil. 
Sydøst for Serinedalen – øst for Oddervej og vest for jernbanen er et restareal på 19 ha – 190.000 kvm. Her åbnes mulighed for villaer, forskellige former for tæt-lav boligbebyggelse, herunder dobbelthuse og evt. også lave etageboliger. På den inderste del af arealet er der afklaring i gang vedr. ny lokalplan. Ansøger ønsker her lokalplan med henblik på udstykning, byggemodning og frasalg af villaparceller. 

Mellem Holmskovvej og Sofienlystvej - lige op til Oddervej og letbanen er et areal på ca. 9 ha – ca. 90.000 kvm. Her er der også igangværende afklaring med henblik lokalplanlægning - se lokalplan x056. Området vil være fremragende til by- og bevægelsespark; ungdomshus og sol- og jordvarmeanlæg til Malling Varmeværk. Der er plads til det hele!
Lokalplan 1015 mellem Starupvej og letbanen kommer til offentlig høring den 18. oktober. Endelig vedtagelse i byrådet den 23. december 2021. Længere ud af Starupvej - stadig syd for vejen i flot kuperet terræn har lokalplan x111 været i spil om 56.000 kvm - og plads til 200 boliger. 
Mellem Holmskovvej og Holmskovtoften er stor udstykning på vej. Her er prognosen 300 - 350 boliger. Langs jernbanen boligblokke med 4 - 5 etager.
Dammøllen er ved at være færdigbygget med ca. 50 boliger. Ansgargrunden på ca. 6000 kvm. er også til salg. Her planlægges senior- og familieboliger i 3 etager. 
 
På perspektivarealet vest for Oddervej er der estimeret op til 800 boliger. 
Langs Oddervej er 2 sammenhængende industrigrunde på i alt 12.393 kvm. til salg. Må fx bruges til salg af biler og campingvogne. Trafikken fra disse grunde - som ligger lige bag XL kan kun ske via Holmskovvej/Holmskovtoften/Gl. Østergårdsvej. 
Hvad siger du som beboer i Malling? Skal der bygges flere boliger i Malling – og hvor højt skal der i givet fald bygges?  Skal alternativt nogle af de mange kvadratmeter indrettes til by-/bevægelsespark; ungdomshus og/eller sol- og jordvarmeanlæg til Malling Varmeværk? Eller til anden form for grøn energi. Endelig skal huskes, at infrastrukturen - skole, dagsinstitutioner, Bredgade og Oddervej - allerede nu er voldsomt udnyttet! Perspektivet er at Oddervej skal udbygges til 4 spor + særlig busspor.

Dine svar på nedennævnte bliver naturligvis et punkt på Borger- og dialogmødet den 24. august. Dagsorden, paneldeltagere og lokale følger senere!
NB: Når du har besvaret det ene spørgsmål skal du gå ud af siden og så tilbage for at besvare næste spørgsmål! Sådan er teknikken.