Borger- og dialogmøde i Malling om Malling! Tirsdag, den 24. august kl. 1900
Mødet holdes på Malling Gl. Plejehjem, Starupvej 9A, 8340 Malling. 
”Hellere overbebygge hele Aarhus Kommune end risikere, at potentielle gode skatteydere bosætter sig i en af nabokommunerne”.
Det er desværre mantraet i Aarhus Kommune., og  det mærkers i Malling med udstykninger både øst og vest for Oddervejen. I alt 52 ha, 520.000 kvm, er i spil.
Læs om de enkelte udstykninger under afstemningsfelterne. 
Hvad synes du? Giv din mening om antal flere boliger og i hvor mange etager.
Gå derefter ind på siden igen og fortæl hvad du mener om 90.000 kvm. til anden anvendelse.

Flere boliger i Malling? I dag 2.100 boliger. Om 5-8 år + 1.200 boliger. Fra ca. 6.000 beboere til små 10.000. Dvs. + ca. 60%.
90.000 kvm. nord for Holmskovvej til bypark; ungdomshus; sol- og jordvarme til Malling Varmeværk? Der er plads til det hele!

Borger- og dialogmøde i Malling om Malling! 
Tirsdag, den 24. august kl. 1900 på Malling Gl. Plejehjem, Starupvej 9A, 8340 Malling

”Hellere overbebygge hele Aarhus Kommune end risikere, at potentielle gode skatteydere bosætter sig i en af nabokommunerne”. Det er desværre mantraet i Aarhus Kommune.

Det mærkers i Malling med udstykninger både øst og vest for Oddervejen. I alt 52 ha, 520.000 kvm, er i spil. 
Sydøst for Serinedalen – øst for Oddervej og vest for jernbanen er et areal på 19 ha – 190.000 kvm. Her åbnes mulighed for villaer, forskellige former for tæt-lav boligbebyggelse, herunder dobbelthuse og evt. også lave etageboliger. På den inderste del af arealet er der afklaring i gang vedr. ny lokalplan. Ansøger ønsker her lokalplan med henblik på udstykning, byggemodning og frasalg af villaparceller. Området vil være fremragende til solcelleanlæg.

Nord for Holmskovvej og lige op til Oddervej og letbanen er et areal på ca. 9 ha – ca. 90.000 kvm. Her er der også igangværende afklaring med henblik på lokalplanlægning. Området vil være fremragende til by- og bevægelsespark; ungdomshus og sol- og jordvarmeanlæg til Malling Varmeværk. Der er plads til det hele!
Lokalplan 1015 mellem Starupvej og letbanen mangler kun høring og efterfølgende vedtagelse for at kunne bebygges i tre etager og udbygning af efterskolen.
Syd for Holmskovvej er to større udstykninger på vej. En tredje udstykning er snart færdigbygget. 
På perspektivarealet vest for Oddervej er der estimeret op til 800 boliger.  Dette i øvrigt meget naturskønne område i kuperet terræn kan alternativt bruges til grøn energi.

Hvad siger du som beboer i Malling? Skal der bygges flere boliger i Malling – og hvor højt skal der i givet fald bygges?  Skal alternativt nogle af de mange kvadratmeter indrettes til by-/bevægelsespark; ungdomshus og/eller sol- og jordvarmeanlæg til Malling Varmeværk? Eller til anden form for grøn energi. Endelig skal huskes, at infrastrukturen - skole, dagsinstitutioner, Bredgade og Oddervej - allerede nu er voldsomt udnyttet! Perspektivet er at Oddervej skal udbygges til 4 spor + særlig busspor.
Dine svar på nedennævnte bliver naturligvis et punkt på Borger- og dialogmødet den 24. august. Dagsorden, paneldeltagere og lokale følger senere!
NB: Når du har besvaret det ene spørgsmål skal du gå ud af siden og så tilbage for at besvare næste spørgsmål! Sådan er teknikken.