Folkehuse i Aarhus Kommune

Folkehusene er et unikt tilbud i Aarhus Kommune. Det er fællesskabshuse for alle, hvor du kan: - Deltage i aktiviteter og arrangementer, f.eks. koncerter, fællesspisning, motionshold, værkstedsgrupper og kreative fællesskaber. - Låne lokaler til fællesskabsaktiviteter og foreningsaktiviteter ganske gratis

Folkehusene kan give så meget igen. Relationer og det at være en del af et fællesskab er vigtigt for alle. Det styrker trivslen, giver øget livskvalitet og kan – for mange - være vejen ud af ensomhed

Jette Skive (DF), rådmand for Sundhed og Omsorg - 2022
Byrådet har i 2023 besluttet at koncentrere ressourcerne omkring færre huse, så faciliteter og caféer kan styrkes for at gøre husene attraktive for flere.
HVORDAN UDVÆLGES DE HUSE, DER SKAL FORTSÆTTE SOM FOLKEHUSE?
Der er ved at blive opsat kriterier, man kan basere udvælgelsen på. Indtil videre er der peget på temaer som geografi, demografi, aktivitet i husene, samskabelses-potentiale og bæredygtig økonomi.
Nedenfor kan du give dine helt generelle kommentarer til debatten om Folkehusene.
På de følgende side kan du under det postnr. , hvor du normalt kommer give dine kommentarer til netop "dit" Folkehus. Hvad er godt - hvad kan blive bedre. Hvad er alternativet, hvis "dit" Folkehus nedlægges?   Her link til "find-dit-folkehus"  09.01.2024/ oko@oko.dk 
0000 - Dine generelle kommentarer til debatten om Folkehusene